سیاتل یکی از عجایب زیر زمینی جهان

پرتال تارنامه بخش قاره آمریکا قسمت آمریکا - سیاتل یکی از عجایب زیر زمینی جهان

جهانگردی - قاره آمریکا - سیاتل یکی از عجایب زیر زمینی جهان

منطقه ی زیرزمینی سیاتل، متشکل از یک سری راهروهای زیرزمینی و سرداب هایی است که در مرکز شهر سیاتل واقع در واشنگتن-ایالات متحده قرار دارد...

akairan

سیاتل یکی از عجایب زیر زمینی جهان


برچسب ها:
زیر
.
زمینی
.
جهان
.
واشنگتن
.
جهانگردی
.مروری برگذشته