رودخانه ای در زیر آب

پرتال تارنامه بخش قاره آسیا قسمت دیدنی های جهان از هر پنج قاره- رودخانه ای در زیر آب

رودخانه ای در زیر آب
در مکزیک ،سینوت آنجلینا محلی بسیار عجیب و بی نظیر برای غواصان محسوب میشود. این منطقه یک غار است که با آب پر شده است و نکته جالب آن این است که رودخانه ای در داخل آب و در سطح زیرین آن جریان دارد. این رودخانه زیر آب چهره ای عجیب به این بخش داده که فقط با غواصی و دیدن آن می توان آن را درک کرد. 

 

جریان داخلی این رودخانه زیر آبی ، لایه ای از سولفات هیدروژن است که بدلیل تفاوت جرم حجمی از آب جدا شده و در لایه ای پایین تر قرار گرفته است و این حس به انسان دست میدهد که انگار رودخانه ای در داخل آب در جریان است.

 

تصاویری از این پدیده جالب وعجیب

 

,رودخانه ای در زیر آب, سینوت آنجلینا, دیدنیهای مکزیک,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

رودخانه ای در زیر آب

دیدنی های جهان از هر پنج قاره-رودخانه ای در زیر آب

 

,رودخانه ای در زیر آب, سینوت آنجلینا, دیدنیهای مکزیک,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

رودخانه ای در زیر آب

 

,رودخانه ای در زیر آب, سینوت آنجلینا, دیدنیهای مکزیک,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

رودخانه ای در زیر آب

 

,رودخانه ای در زیر آب, سینوت آنجلینا, دیدنیهای مکزیک,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

رودخانه ای در زیر آب

 

,رودخانه ای در زیر آب, سینوت آنجلینا, دیدنیهای مکزیک,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

رودخانه ای در زیر آب

 

,رودخانه ای در زیر آب, سینوت آنجلینا, دیدنیهای مکزیک,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

رودخانه ای در زیر آب

 

,رودخانه ای در زیر آب, سینوت آنجلینا, دیدنیهای مکزیک,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

رودخانه ای در زیر آب

 


برچسب ها:
سینوت آنجلینا
.
دیدنیهای مکزیک
.
مکانهای گردشگری مکزیک
.
پدیده های طبیعی
.
عجایب گردشگری
.مروری برگذشته