اطلاعاتی ازهتل دو ورو ون استاورن در هلند

پرتال تارنامه بخش قاره اروپا قسمت هلند - اطلاعاتی ازهتل دو ورو ون استاورن در هلند

اطلاعاتی ازهتل دو ورو ون استاورن در هلند  

اقامت در هتل چوبی و بشکه‌ای ارزان ‌قیمت در هلند برای کسانی که به دنبال تجربه‌های جدیدند، جالب خواهد بود.
نمای بیرونی هتلهتل دو ورو ون استاورن دارای 21 اتاق به شکل بشکه‌های ‌در مجموع 14.500 لیتری است...

اطلاعاتی ازهتل دو ورو ون استاورن در هلند

اطلاعاتی ازهتل دو ورو ون استاورن در هلند


برچسب ها:
هلند
.
دارای
.
هلند
.
اطلاعاتی
.
جالب
.مروری برگذشته