کاریکاتور/ تنور انتخابات!

پرتال تارنامه بخش خنده دار طنز خنده بازار قسمت جوک طنز لطیفه خنده دار- کاریکاتور/ تنور انتخابات!

کاریکاتور/ تنور انتخابات!
akairan

کاریکاتور/ تنور انتخابات

جوک طنز لطیفه خنده دار-کاریکاتور/ تنور انتخابات!

کاریکاتور - با پایان یافتن مهلت ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری و ثبت نام دو چهره سرشناس تنور انتخابات داغ شد.

akairan

کاریکاتور/ تنور انتخابات

طرح از نعیم تدین

دانلود

کاریکاتور/ تنور انتخابات

  دانلود

جوک طنز لطیفه خنده دار - khabaronline.ir


برچسب ها:
اکبر هاشمی رفسنجانی
.
اسفندیار رحیم مشایی
.
.مروری برگذشته