از این ماساژ ها می‌خواهید؟! +عکس

پرتال تارنامه بخش خنده دار طنز خنده بازار قسمت خواندنی ها و دیدنی ها- از این ماساژ ها می‌خواهید؟! +عکس
خبرآنلاین:  موسسه "جاکارتا اسپا"، با استفاده از مارهایی مانند پیتون و ... ماساژدرمانی ویژه ای را ایجاد کرده که مورد استقبال شدید قرار گرفته است.

موسسین این روش می گویند هورمون ترس و آزاد شدن آن در بدن خوب و مفید است و بنابراین ماساژ با مار، می تواند به ایجاد این ترس کمک کند و ترشح آدرنالین باعث ریلکس شدن بیشتر بدن هم می شود.

گفتنی است این تئوری با نظریات علمی نمی خواند.

,از این ماساژ ها می‌خواهید؟! +عکس جاکارتا اسپا,ماساژدرمانی,ماساژ,خواندنی ها و دیدنی ها

از این ماساژ ها می‌خواهید؟ عکس

خواندنی ها و دیدنی ها-از این ماساژ ها می‌خواهید؟! +عکس,از این ماساژ ها می‌خواهید؟! +عکس جاکارتا اسپا,ماساژدرمانی,ماساژ,خواندنی ها و دیدنی ها

از این ماساژ ها می‌خواهید؟ عکس,از این ماساژ ها می‌خواهید؟! +عکس جاکارتا اسپا,ماساژدرمانی,ماساژ,خواندنی ها و دیدنی ها

از این ماساژ ها می‌خواهید؟ عکس,از این ماساژ ها می‌خواهید؟! +عکس جاکارتا اسپا,ماساژدرمانی,ماساژ,خواندنی ها و دیدنی ها

از این ماساژ ها می‌خواهید؟ عکس,از این ماساژ ها می‌خواهید؟! +عکس جاکارتا اسپا,ماساژدرمانی,ماساژ,خواندنی ها و دیدنی ها

از این ماساژ ها می‌خواهید؟ عکس,از این ماساژ ها می‌خواهید؟! +عکس جاکارتا اسپا,ماساژدرمانی,ماساژ,خواندنی ها و دیدنی ها

از این ماساژ ها می‌خواهید؟ عکس,از این ماساژ ها می‌خواهید؟! +عکس جاکارتا اسپا,ماساژدرمانی,ماساژ,خواندنی ها و دیدنی ها

از این ماساژ ها می‌خواهید؟ عکس
برچسب ها:
ماساژدرمانی
.
ماساژ
.
مار
.
پیتون
.مروری برگذشته