در فاصله ۲ دیدار

پرتال تارنامه بخش مقالات سلامت قسمت نگهداری و سلامت سالمندان- در فاصله ۲ دیدار

در فاصله ۲ دیدار

مکثی طولانی بود در بین ۲ دیدار، ۷ سال شاید هم که ۱۰ سال می‌گذشت که یکدیگر را ندیده بودند. آخرین خاطره در ذهن هر دو، آخرین امتحان در آخرین ترم بود و دلهره نتیجه و بعد... خداحافظ! بین این خداحافظ با سلام بعدی ۱۰ سالی فاصله افتاد...

نوجوانی و جوانی و میانسالی

در فاصله ۲ دیدار


برچسب ها:
فاصله
.
آکاایران
.
سالی
.
سال
.
بودند
.مروری برگذشته