یادگار سیلی سرد زمستان

پرتال تارنامه بخش مقالات سلامت قسمت نگهداری و سلامت سالمندان- یادگار سیلی سرد زمستان

یادگار سیلی سرد زمستان

ننه حشمت، مادری است در روستایی در حواشی دماوند. از میدان نوبنیاد در شمال تهران، کمتر از یک ساعت راه است. اهالی روستا او را عقل باخته مینامند، نمیدانم پس از شهید شدن یک پسرش و موجی شدن دیگر دردانه اش اینگونه شده یا... .
"آنچه ارزش نوشتن دارد، چیزی است که در درونمان میگذرد و مردم میخواهند بخوانند." (ویکتور هوگو)
" دیگر افتخار نمیکنم که فرزند جانبازم. فقرو گرفتاری افتخار ندارد... کتک خوردن از جانباز اعصاب و روان، به آتش کشیدن لباس های خانه افتخار ندارد. در خانه ما جنگ تحمیلی هنوز تمام نشده، بنا به فرموده مقام معظم رهبری، خانواده های جانبازان هنوز درگیر مسائل جبهه و جنگ هستند."

 سیلی سرد زمستان

یادگار سیلی سرد زمستان


برچسب ها:
زمستان
.
آکاایران
.
اعصاب و روان به آتش کشیدن
.
خانه
.
شمال
.مروری برگذشته