انواع خارش بارداری

پرتال تارنامه بخش بخش کودک قسمت بارداری و زایمان علائم بارداری علائم زایمان- انواع خارش بارداری

انواع خارش بارداری   

بیماری پوستی که با شیوع کمتری خانم های باردار را گرفتار می کند، خارش بارداری نام دارد. که با برآمدگی های کوچک و متعدد، شبیه گزش حشره تظاهر می کند...

خارش بارداری,بثورات بارداری

انواع خارش بارداری


برچسب ها:
خارش
.
بارداری
.
آکاایران
.
بارداری
.
کوچک
.مروری برگذشته