گل مخروطی

پرتال تارنامه بخش مقالات مفید قسمت گل و گیاهان آپارتمانی- گل مخروطی

مقالات مفید - گیاهان آپارتمانی - گل مخروطی

گیاه مخروطی از انواع گیاهان زیبا با گل هایی به رنگ سفید، زرد و مخروطی شکل است که می توان آن را در محیط

آپارتمان پرورش داد. این گیاه به سرما مقاوم بوده و فصل زمستان برای این گل مناسب است.
قبل از کاشت، گلدانی را به اندازه متوسط انتخاب کرده و بذرها را در عمق ۱۵ سانتیمتری خاک بکارید...

باغبانی,گیاهان آپارتمانی,گلها

گل مخروطی

گل و گیاهان آپارتمانی-گل مخروطی

 دقت کنید حداقل فاصله میان بذرها ۲۰ سانتی متر باشد.
خاک گلدان   غنی از هوموس، خاک برگ و کودهای شیمیایی برای رشد گیاه توصیه می شود. نورگیرترین قسمت آپارتمان را انتخاب کرده و گلدان ها را در معرض نور مستقیم خورشید قرار دهید. آبیاری گل مخروطی باید بطور منظم و حداقل دوبار در هفته انجام شود. زهکشی خاک باید بخوبی انجام شود. برای زهکشی بهتر می توان از یک زیرگلدانی بزرگ استفاده یا در کف گلدان ها، دو یا سه سوراخ ایجاد کرد. تکثیر این گیاه از طریق کاشت بذر یا تقسیم امکان پذیر است.
گل و گیاهان آپارتمانی - همشهری آنلاین
ویرایش و تلخیص:آکاایران

 


برچسب ها:
عکس گل مخروطی
.
نگهداری از گل مخروطی
.
نحوه نگهداری از گل مخروطی
.
کاشت گل مخروطی
.
نحوه کاشت گل مخروطی
.مروری برگذشته