صفحه خانگی arrow ازدواج arrow آیین همسرداری arrow ببوسیدش...(خانم ها حتما بخونند)

ببوسیدش...(خانم ها حتما بخونند)

پرتال تارنامه بخش کلوب ازدواج و عشق قسمت آیین همسرداری- ببوسیدش...(خانم ها حتما بخونند)

 

آیین همسرداری-ببوسیدش...(خانم ها حتما بخونند)

حتما ً قبـل خواب ببوسیدشدش
حتی اگه با هم دعـوای بـدی کرده باشیـد .. ببوسیدشدش
حتی اگه بهتـون گفته باشه از این زنـدگی ِکوفتـی خسته شـده .. ببوسیدشدش
حتی اگه برچسـب ” بد اخـلاق ” بهـتون چسبـونده باشه .. ببوسیدشدش
حتی اگه بهتـون گیر بیخـود داده باشه .. ببوسیدشدش
... گفته باشه از لباسـی که شما عاشقشین متنفـره
نفهمیـده باشه شما موهـاتون رو مِش کردین .. ببوسیدشدش
حتی اگه بـوی عرق و خستگی میـده .. ببوسیدشدش
حتی اگه یـادش میـره جواب سلام ِ شما رو بـده .. ببوسیدشدش
حتی اگه خیلی وقته براتـون گُـل نخـریده .. ببوسیدشدش
وقتی زیرپیـرهنی سفیـد حلقه ای پوشیـده و بـازوهای سفیـدش رو با اون پیـچ ِ ماهیچه ای مردونه انداخته وقتی صورتش ته ریش جذابی داره .. وقتی صداش خسته خوابه خمار ِ. ببوسیدشدش
حتی اگه شما رو رنجـونده و غـرورش نمیذاره دلجـویی کنه .. ببوسیدشدش
اگه گرسنه اس و با شما مثل آشپـز دربـارش حتی برخـورد می کنه .. ببوسیدشدش
حتی اگه یادش میـره ازتـون تشـکر کنه .. ببوسیدشدش
وقتی براتـون یه آهنگ ِ جدیـد میذاره و می گه اینـو برای تـو آوردم !
” وقتی تو چشـاش پـر خواستنه ..وقتی دست های ظریـف دختـرونه تـون میـون دستای زمخت و مردونه اش گم می شن .. ببوسیدشدش
حتی اگه از عصبانیت داریـد دیوونه می شید .. ببوسیدشدش
حتی اگه شما رو با مادرش مقایسه می کنه .. ببوسیدشدش
حتی اگه با حرص می خوایید از خونه بزنیـد بیـرون و اون محـکم بـازوهاش رو دورتـون حلقه می کنه و وسـط ِ جیـغ های شما با خنـده می گه : ” عزیـزم ؛ کجا می خـوای بـری این وقته شب ؟ .. ببوسیدشدش
وقتی ناغافلی لباسـی رو خریـده که هفته ی پیش ، پشت ویتریـن دیدین و فقـط یه کلمه گفتین این چه خوشگله
وقتی دست هاش پـر از خریـد خونه هست و در رو با پـاش می بنـده
وقتی با نگاهـی پـر از تحسین سر تا پاتـون رو برانـداز می کنه.. ببوسیدشدش
حتی اگه تـوی ِشرکـت پیـاز خورده و تار موهاش بـو میدن .. ببوسیدشدش
حتی اگه با دوست هاش تلفنـی یک ساعـت حرف می زنه و شامتـون سـرد شده
حتی اگه رو دنـده ی ” نه ” گفتن افتـاده .. ببوسیدشدش
وقتی شمـا رو وسـط ِ آرایش کردن می بوسه .. وقتی باهاتـون کُشتـی می گیـره و مثل پـَر از رو زمین بلنـدتون می کنه
وقتی تو دلتنگی هاتون داوطلبانه می بردتـون بیـرون و شما رو تو شهـر می گردونه .. ببوسیدشدش

حتماً قبـل خـواب ببوسیدشدش .. شایـد فـردایی نباشـه
شایـد شما فـردا نباشیـد !!!آیین همسرداری - pat-o-mat.com


برچسب ها:
بوسیدن همسر
.
ببوسیدن همسر
.
زن و شوهر
.
مطالب عاشقانه
.
مطالب جالب و خواندنی
.مروری برگذشته