صفحه خانگی arrow ازدواج arrow آیین همسرداری arrow راه‌های فروپاشی زندگی زناشویی

راه‌های فروپاشی زندگی زناشویی

پرتال تارنامه بخش کلوب ازدواج و عشق قسمت آیین همسرداری- راه‌های فروپاشی زندگی زناشویی

آیین همسرداری-راه‌های فروپاشی زندگی زناشویی

 

بسیاری از کسانی که با هزاران امید و آرزو ازدواج میکنند و شروع زندگی شاد و طولانی‌ای را جشن میگیرند، به دلیل ناآگاهی یا خودخواهی گام در راهی میگذارند که تمام کوچه پسکوچه‌هایش به تکرار اشتباهات منتهی میشود.

 

برخی از این راههای اشتباه را در ادامه بخوانید تا با پرهیز از آنها شما جزو کسانی نباشید که زندگیشان به سوی فروپاشی میرود:

 

1- سرسختانه و همواره خود را حق به جانب میدانند، حتی زمانی که ادله کافی در اختیار ندارند.

 

2- هیچ گاه عذرخواهی نمیکنند، حتی زمانی که به خودشان هم ثابت میشود که اشتباهی از آنها سر زده است.

 

3- خطاهای شریک زندگیشان را بدون چشمپوشی و بی‌رحمانه، حتی در حضور دیگران بازگو میکنند.

 

4- به گونه‌ای متعصبانه ادعا میکنند که از انگیزه‌های شریک زندگیشان بهتر از خود آنها مطلعند.

 

5- بر این تصورند که شریکشان باید همیشه نیازهای آنها را درک کند و از خواسته‌ها و افکارشان مطلع باشد و بدون نیاز به بیان یا درخواستشان هم فوراً این نیازها و خواسته‌ها را برآورده سازد.

 

6- اولویتهای شریک زندگی خود را نادیده میگیرند و بر اولویتهای خودشان پافشاری میکنند.

 

7- نیازهای جنسی خود و همسرشان را کاملا مشابه و یکسان فرض میکنند و به هیچ وجه زیر بار تغییر نمیروند یا گمان نمیکنند که ممکن است نیاز همسرشان متفاوت از آنها باشد.

 

8- در برابر هر رنجشی، بلافاصله ابراز خشم میکنند.

 

9- مدام در حال شناسایی عیوب و کاستیهای شخصیتی و اسرار خانوادگی همسرشانند تا از این عیوب و کاستیها برای پیروزی در مشاجرات استفاده کنند؛ بویژه زمانی که از لحاظ منطقی در گفت‌وگو درمیمانند.

 

10- از عذاب وجدان و حس گناهکار بودن برای به بازی گرفتن همسرشان بهره میگیرند تا به اهداف خود یا مجازات همسرشان دست یابند.

 

11- بدیها و معایب همسرشان را میبینند و بیان میکنند اما خوبیها و محاسنش را به زبان نمیآورند.

 

12- به هیچ وجه از مواضع خود کوتاه نمیآیند و مجادلاتشان را آنقدر کش میدهند تا همسرشان از ماندن در خانه گریزان شود.

 

13- هیچگاه مسائل گذشته را رها نمیکنند و مدام و مکرراً آن را بازگویی و بازآفرینی میکنند.

 

14- قول میدهند و به قولشان عمل نمیکنند.

 

15- دورویی و تظاهر یکی از ویژگیهای شخصیتیشان به شمار میرود.

 

16- برای عادات ناپسند خودشان مدام عذرتراشی میکنند و بهانه‌های متعددی برای عدم ترک این عادات میآورند.

 

17- بر اهمیت مطلبی تاکید میکنند که خودشان قصد بیانش را دارند اما مطالب و حرفهای همسرشان را بی‌اهمیت میپندارند و بر همین اساس مدام حرف او را قطع میکنند تا حرفهای خودشان را بگویند.

 

18- همواره وانمود میکنند حرفهای همسرشان را کاملا متوجه شده‌اند حتی اگر هیچ چیز از صحبتهای او را نفهمیده باشند.

 

19- همواره طوری رفتار میکنند که گویا هیچ گاه مرتکب اشتباهات ذکر شده نشده‌اند و این همسر و شریک زندگیشان است که اشتباه میکند و باید خود را تغییر دهد.آیین همسرداری - جام جم سرا


برچسب ها:
زندگی زناشویی
.
فروپاشی زندگی زناشویی
.
زندگی شاد
.
شریك زندگی
.
نیاز همسر
.مروری برگذشته