اس ام اس با موضوع خداوند دو

پرتال تارنامه بخش اس ام اس یا پیامک قسمت smsاس ام اس،اس ام اس عاشقانه،پیامک،اس ام اس جدید- اس ام اس با موضوع خداوند دو

 

اس ام اس با موضوع خداوند

 

 خدایا . . .
سیب که شیرین است
سهل!
تو بگو، زهر!
هرچه که باشد . . .
بیار،با تمامـ وجود ﻣی بلعمـ . . .
تو فقط مرا از این دنیا بنداز بیرون . . .!

**************************************

جام گیتی نماست این دل ما
خلوت کبریاست این دل ما
در دل ما جز او نمی گنجد
روز و شب با خداست این دل ما

**************************************

قدمی نه در آ در این دریا
عین ما جو به عین ما از ما
هر که با ما نشست از ما شد
بلکه گر قطره بود شد دریا
دیدهٔ عالم است از او روشن
می‌نماید چو نور در اشیا
آینه صد هزار می‌ بینم
در همه روی او بود پیدا

 

**************************************

خدایا
هروقت که ناراحتم ازت میخوام خوشحالم کنی
هروقت که خوشحالم تو رو یادم میره
خدایا بگو چکار کنم
خجالت می کشم خودم رو بنده تو بدونم

**************************************

هزار ارزوی بشر درمقابل یک تقدیر الهی محکوم به فناست ارزو دارم خدا بهترین و قشنگ ترین تقدیر ها را برایت رقم بزند

**************************************

خــــدایا!
به من توفیق تلاش در شکست،صبر در نومیدی،رفتن بی همراه،فداکاری در سکوت،دین بی دنیا،خدمت بی نان،ایمان بی ریا،خوبی بی نمود،عشق بی هوس،تنهایی در انبوه جمعیت و دوست داشتن بدون آنکه دوست بداند،
روزی کــــــــن!

**************************************

دوستش دارم ...
بزرگیش را ... سکوتش را ... عظمتش را ...
اُبهتش را ... تنهاییش را ...
حکمتش را ... صبرش را ... و ... و ...
بودنش عادتیست ، مثل نفس کشیدن !
خدا را میگویم . . .

**************************************

میترسم از کسی که ازخدا نمیترسه... !!

**************************************

خداوندا !
مگر نه‌اینکه من نیز چون تو تنهایم
پس مرا دریاب
و به سوی خویش بازگردان ،
دستان مهربانت را بگشا
که سخت نیازمند آرامش آغوشت هستم ...

**************************************

خداوند تنها روزنه امیدی است که هیچگاه بسته نمیشود...تنها کسی است که با دهان بسته هم میتوان صدایش کرد...با پای شکسته هم می توان سراغش رفت...تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر بر میدارد...تنها کسی است که وقتی همه رفتند میماند...وقتی همه پشت کردند آغوش میگشاید...این خدا را برایت آرزو دارم.

**************************************

خدا گفت ببرینش جهمنم
برگشت و نگاهی کرد
خدا گفت:
نبرینش، اونو به بهشت ببرین!
فرشتگان سوال کردند چرا!؟...
جواب داد:
چون او هنوز به من امیدوار است .!

**************************************

آزمودم دل خود را به هزاران شیوه ، هیچ چیز به غیر از یاد خدا شادش نکرد . .

**************************************

هنوز دلخوشم به “خدا نگهدارت”
اگر نمی خواستی برگردی اصراری نبود که خدا مرا نگه دارد !!!

**************************************

پروردگارا
به من بیاموز دوست بدارم کسانی را که دوستم ندارند ، گریه کنم برای کسانی
که هیچگاه غم من را نخوردند ، لبخند بزنم به کسانی که هرگز تبسمی به صورتم
ننواخنتند و عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند . . .

**************************************

خدایـــا ؛ ایـن روزهــا حرفهـــایم بوی ناشـــکری می دهنــد ... امـــا تـــو... بـه حســـاب تنهــایی و درد دل بگـــذار

**************************************


برچسب ها:
اس ام اس برای خداوند
.
اس ام اس با موضوع خداوند دو
.مروری برگذشته